คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

#

แนวทางการประกอบวิชาชีพ
  • เรียนจบคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จะทำงานอะไรได้บ้าง “ดร.โอภาส” บอกว่า ทำงานได้หลายอย่าง ไล่เรียงตั้งแต่เป็นนักขาย ซึ่งตลาดต้องการจำนวนมาก เป็นนักการตลาด ซึ่งตลาดก็ต้องการจำนวนมาก เป็นพนักงานออฟฟิศ เป็นนักวางแผนธุรกิจ ทำอีเวนท์ ประกอบอาชีพส่วนตัว ทำงานในหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้สบายมาก "มาเรียนอย่าคิดว่าแค่ครูศิษย์ แต่ควรมาสร้างประสบการณ์ชีวิตร่วมกัน ไม่สำคัญเพียงแค่บริหารธุรกิจ แต่บริหารชีวิตสำคัญยิ่งกว่า เพราะแม้หลายคนบอกว่าบริหารธุรกิจสำคัญ แต่การบริหารชีวิตสำคัญยิ่งกว่า ซึ่งที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามจะเติมเต็มให้แก่นักศึกษาทุก ๆ คน" ดร.โอภาส