คณะบริหารธุรกิจ

ข่าว คณะบริหารธุรกิจ

 

 

Activity Gallery

blogimg1
                วทส.เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหาร CTSDI และ TICA โดย Mr. Ros Peth ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานไทย-กัมพูชา (Cambodia-Thai Sills Development Institute : CTSDI)
กิจกรรมเมื่อ :: 2017-08-23

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560
เวลา 16.00 น.
รศ.ดร.รุจา ผลสวัสดิ์ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์สิริวรรณ์ รัตนราษี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ อาจารย์อุบลวรรณ สุวรรณ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.ฐกฤต ปานขลิบ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณบดีคณะเทคโนโลยี และทีมคณาจารย์ นักศึกษา เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหาร CTSDI และ TICA โดย Mr. Ros Peth ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานไทย-กัมพูชา (Cambodia-Thai Sills Development Institute : CTSDI) ได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการศึกษาด้านวิศวกรรม โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติของวิทยาลัย และ Ms.Sayan Kongkoy ผู้อำนวยการส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency : TICA) กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเข้าหารือแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Agreement หรือ MOA)
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

blogimg1
                ยานพาหนะพลังงานแสงอาทิตย์ STC-1 ได้รับรางวัลดีเด่นในโครงการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน
กิจกรรมเมื่อ :: 2017-08-21

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560
เวลา 12.00-14.00 น.
ดร.ฐกฤต ปานขลิบ คณบดี คณะเทคโนโลยี พร้อมด้วยอาจารย์สิริวรรณ์ รัตนราษี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (stc) ร่วมงานรับรางวัล Thailand Energy Awards TEA2017 โดยยานพาหนะพลังงานแสงอาทิตย์ stc-1 ได้รับรางวัลดีเด่นในโครงการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 

blogimg1
                สัมมนาในโครงการ Innovation Supply Chain Logistics Management Industry 4.0
กิจกรรมเมื่อ :: 2017-08-19

วัน ศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560
เวลา 09.00 - 16.00 น.
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้มีการจัดสัมมนา ในโครงการ Innovation Supply Chain Logistics Management Industry 4.0
ณ BITEC Bangna

blogimg1
                แถลงข่าวเปิดตัวยานพาหนะพลังงานแสงอาทิตย์ STC-2 ที่จะส่งเข้าการแข่งขัน World Solar Challenge 2017 ที่ออสเตรเลีย
กิจกรรมเมื่อ :: 2017-08-16

วัน อังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560
เวลา 10.30 น.
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้มีการแถลงข่าวเปิดตัวยานพาหนะพลังงานแสงอาทิตย์ STC-2 ที่จะส่งเข้าการแข่งขัน World Solar Challenge 2017 ที่ออสเตรเลีย
โดยปีนี้เป็นสมัยที่สอง ได้ส่งรถเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 2 รุ่น คือ STC-2 เอดิสัน (STC-2 Edison) รุ่นนี้จะเน้นในเรื่องประสิทธิภาพของรถ ความเร็ว ส่วนคันที่สองคือ STC-2 นิโคล่า (STC-2 Nikola) จะเน้นเรื่องของการออกแบบรถให้สามารถใช้งานได้จริงตามท้องถนน และสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้มากกว่า 1 คน
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

blogimg1
                15 สิงหา พิธีรำลึกถึง ท่านอาจารย์ดร. ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้ง
กิจกรรมเมื่อ :: 2017-08-16

วัน อังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560
เวลา 06.30 - 10.30 น.
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้มีพิธีรำลึกถึง ท่านอาจารย์ดร. ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งเทคโนโลยีสยาม
ณ บริเวณอนุสาวรีย์ ท่านอาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

blogimg1
                วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามนำรถพลังงานแสงอาทิตย์ทดสอบสมรรถภาพก่อนลงสนามจริงในตุลาที่จะถึงนี้
กิจกรรมเมื่อ :: 2017-08-13

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น.

คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามนำรถพลังงานแสงอาทิตย์ทดสอบสมรรถภาพการขับขี่ การเบรค และการออกจากตัวรถในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งจำลองให้เหมือนกับการทดสอบที่สนามจริง ก่อนจะส่งรถทั้งสองรุ่น คือ 1.รุ่น Challenger : STC-2 Edison 2.รุ่น Cruiser: STC-2 Nikola ไปแข่งขันที่ออสเตรเลีย โดยมีอาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารวิทยาลัย คณาจารย์ และนักศึกษาร่วมชมและประเมินศักยภาพของรถพลังงานแสงอาทิตย์สัญชาติไทย ที่สนามกีฬาหน้า Siam Auto Service

blogimg1
                พิธีอาศิรวาทราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
กิจกรรมเมื่อ :: 2017-08-11


วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้จัดพิธีอาศิรวาทราชสดุดี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2560 ที่จะถึงนี้
ณ บริเวณหน้าอาคาร 7
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560
เวลา 8.30 - 10.00 น.

blogimg1
                พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
กิจกรรมเมื่อ :: 2017-08-06

วัน อาทิตย์ ที่ 6 สิงหาคม 2560
เวลา 08.00-12.00 น.
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้มีพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
ณ. หอประชุมใหญ่ ชั้น4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน นายกสภาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้นักศึกษาใหม่ยังได้รับฟังโอวาทจาก อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดี และคณบดีคณะต่างๆ รวมทั้งรับฟังแนวปฏิบัติด้านต่างๆ ที่นักศึกษาต้องรับทราบและปฏิบัติให้ถูกต้อง

blogimg1
                ศูยน์วิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เสวนาเรื่อง การจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญา สู่นวัตกรรมทำเงิน
กิจกรรมเมื่อ :: 2017-08-04

ศูนย์วิจัยและวัตกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมมือกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

จัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญากับการวิจัย

เรื่อง "การจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญา สู่นวัตกรรมทำเงิน"

ณ ห้องสัมนาใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

วันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2560
เวลา 9.00 - 15.00 น.

blogimg1
                คณะศิลปศาสตร์ กับกิจกรรมประกวดหนังสั้น บัณฑิตไทยไม่โกง ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1
กิจกรรมเมื่อ :: 2017-08-01

นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสื่อดิจิทัล ในกิจกรรมประกวดหนังสั้น โครงการมหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
และได้รับมอบโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

วันอังคาร ที่ 1 สิงหาคม 2560
เวลา 10.00 น.

blogimg1
                วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ (TechCon 3rd) และระดับนานาชาติครั้งที่ ๑ (iTech 1st)
กิจกรรมเมื่อ :: 2017-07-29

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ (TechCon 3rd) และระดับนานาชาติครั้งที่ ๑ (iTech 1st)

"คิดอย่างสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม ขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี" (Creative Thinking with Innovation, Drive the Future with Thechnologies) . โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน นายกสภาวิทยาลัยเป็นประธานเปิดงาน พร้อมบรรยายพิเศษจาก พันเอก ดร.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ กรรการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภายในงานมีผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการและผู้สนใจเข้าร่วมคับคั่ง ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

เมื่อพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560

blogimg1
                พิธีอาศิรวาทราชสดดุดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
กิจกรรมเมื่อ :: 2017-07-27


วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เวลา 08.15-09.00 น.

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้จัดพิธีอาศิรวาทราชสดดุดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณลานหน้าอาคาร 9 วิทยาลัย เทคโนโลยีสยาม

blogimg1
                โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
กิจกรรมเมื่อ :: 2017-07-27

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้จัด โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
โดยแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม สามฐาน
ฐานที่ 1 ณ ห้อง 5302
ฐานที่ 2 ณ ห้อง 7208
ฐานที่ 3 ณ ห้อง IOT
ณ ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

วัน พุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2560
เวลา 13.00 - 16.00 น.

 

blogimg1
                วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) จัดโครงการสัมมนาการตลาด MARKETING 4.0
กิจกรรมเมื่อ :: 2017-07-17

คณะบริหารธุรกิจ STC จัดสัมมนา Marketing 4.0 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) จัดโครงการสัมมนาการตลาด MARKETING 4.0
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดระดับประเทศ รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและการตลาด (กลาง) และผศ.ดร.โอกาส กิจกำแหง คณบดี คณะบริหาร STC (ที่ 9 จากซ้าย) โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน นายกสภา (ที่ 9 จากขวา) ให้การต้อนรับและร่วมเข้าฟังสัมมนา ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) เมื่อเร็วๆ นี้

วัน อาทิตย์ ที่ 16 กรกฎาคม 2560
เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

blogimg1
                โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง มอบสื่อการเรียนการสอน (LEGO)
กิจกรรมเมื่อ :: 2017-07-12


วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้มีโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง มอบสื่อการเรียนการสอน (LEGO)

 

วัน พุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2560
เวลา 10.00 น.

blogimg1
                วทส.จัดกิจกรรม แห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน ปี 2560 เนื่องในวันเข้าพรรษา
กิจกรรมเมื่อ :: 2017-07-07

ศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน นายกสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
ร่วมกัน “แห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน ปี 2560” ไปยังวัดดีดวด ถ.จรัญสนิทวงศ์ เนื่องในวันเข้าพรรษา (9 ก.ค.)
โดยแบ่งเป็น 2 สาย คือ
1.วัดดีดวด
2.วัดเจ้ามูล-วัดท่าพระ-วัดฉิมพลี-วัดประดู่ในทรงธรรม
เพื่อร่วมสืบสานประเพณีทางพุทธศาสนาอันดีงาม

วันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2560
เวลา 13.00 น.

blogimg1
                โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนกิจกรรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ Thailand 4.0 และเสวนากฎหมายที่ควรรู้ เรื่อง ทำอย่างไร? ไม่ถูกตำรวจจับ
กิจกรรมเมื่อ :: 2017-07-04


        คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมกับ ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนกิจกรรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ Thailand 4.0 และเสวนากฎหมายที่ควรรู้ เรื่อง "ทำอย่างไร? ไม่ถูกตำรวจจับ"
โดยมี อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
เสวนา เรื่อง "นโยบาย Thailand 4.0" โดย ดร.สุวรรณี จริยะพร รักษาการคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์
เสวนากฎหมายที่ควรรู้ เรื่อง "ทำอย่างไร? ไม่ถูกตำรวจจับ" โดย
1) พ.ต.อ.จารุภชร ทองโกมล ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่
2) พ.ต.อ.สามารถ ตู้จินดา ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา และชุมชนสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
3) พ.ต.ท.เศรษฐหาญ เศรษฐภากรณ์ สารวัตรอำนวยการ กองกำกับการศูนย์รวมข่าว กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
ณ ห้องสัมนาใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

 

วันอาทิตย์ ที่ 2 กรกฎาคม 2560
เวลา 9.00 - 12.00 น.

blogimg1
                วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ร่วมกับชุมชนหลังเสสะเวช จัดโครงการ ต่างวัยแต่หัวใจเดียวกัน
กิจกรรมเมื่อ :: 2017-06-21

วันที่ 20 มิถุนายน 2560
เวลา 13.30 น.

       วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ร่วมกับชุมชนหลังเสสะเวช จัดโครงการ “ต่างวัยแต่หัวใจเดียวกัน”
นำโดย คุณกฤษฎา โดมดอกฟ้า ประธานชุมชนหลังเสสะเวช พร้อมผู้ช่วยฯ มาถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษา และผู้ที่สนใจ ในการจัดทำดอกไม้จันทน์ “ดารารัตน์” สำหรับพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9
ณ บริเวณลาน ชั้น 1 อาคารนิทรรศการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
#ดอกไม้จันทน์ #ดารารัตน์

blogimg1
                คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการจิตอาสา ณ วัดบางเสาธง
กิจกรรมเมื่อ :: 2017-06-13

วัน อาทิตย์ ที่ 11 มิถุนายน 2560

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป และ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้มีโครงการจิตอาสา ณ วัดบางเสาธง

blogimg1
                คณะบัญชี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2559
กิจกรรมเมื่อ :: 2017-06-07

เมื่อวันที่ 2-4 มิถุนายน 2560

คณะบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้มีโครงการปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2559 " สร้างโป่งเทียมอนุรักษ์ช้างป่ากุยบุรี" และกิจกรรม Walk Rally ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

blogimg1
                อยากเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ที่งาน Eduzones Expo 2017 มัน-ชัด-มาก 2017
กิจกรรมเมื่อ :: 2017-05-24

วัน อังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2560
เวลา 10.00น.

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้เข้าร่วมงาน Eduzones Expo 2017 มัน-ชัด-มาก 2017
ณ . ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

ร่วมสนุกกับกิจกรรมที่บูธของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ณ ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิตที่งาน Eduzone แค่โพสต์รูปภาพถ่ายคู่กับป้ายคณะที่สนใจ ใต้โพสนี้ ก็ได้รับของที่ระลึกจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามไปเลย

blogimg1
                วทส.นำเสนอ ถุงมืออัจฉริยะ กับรายการเช้านี้ที่หมอชิต
กิจกรรมเมื่อ :: 2017-05-19

หลังจากที่คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โดยอาจารย์ณัฐพล เหลืองนฤดม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาของคณะเทคโนโลยี โชว์ไอเดียสุดเจ๋ง ประดิษฐ์ “ถุงมืออัจฉริยะ“ หรือ “Genius Gloves” เพื่อเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการมองเห็น ล่าสุดรายการ “เช้านี้ที่หมอชิต” มาถ่ายทำสกู๊ปถุงมืออัฉริยะ และทดลองใช้จริงโดยผู้บกพร่องทางการมองเห็น ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร อาจารย์ประจำสถาบันศรีศักดิ์ 

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560
 

blogimg1
                คณะเทคโนโลยี บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนารถกอล์ฟไฟฟ้าสองแหล่งพลังงาน
กิจกรรมเมื่อ :: 2017-05-12

    คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
    เพื่อพัฒนารถกอล์ฟไฟฟ้าสองแหล่งพลังงาน
    ให้เป็นวัตกรรมพลังงานทดแทนกับสมาคมพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
    โดยอาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดี และดร.ฐกฤต ปานขลิบ คณบดีคณะเทคโนโลยี และผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
    ร่วมทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับ ดร.ฆัมวาฬ สุวรรณเรือง นายกสมาคม โดยมีรศ.ดร.ขัตติยา กรรณสูต และดร.ต่อพงศ์ วัจนะสวัสดิ์ นายกสมาคมไทยอเมริกัน เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน
    ณ ห้องประชุม 9206 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

 

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560
    เวลา 10.30 - 12.30 น.

blogimg1
                Press Conference Students to Study Abroad in Siam Technology College in Bangkok Thailand
กิจกรรมเมื่อ :: 2017-05-07

ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน นายกสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) เอกอัครราชฑูต จักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และนาย Yan Win, President of Myanmar Tourism Federation เป็นประธานเปิดงาน "Press Conference Students to Study Abroad in Siam Technology College in Bangkok Thailand" เพื่อแนะนำหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษของวิทยาลัยฯ ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของนักศึกษาพม่าและสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศพม่า ได้แก่

1.International Business Management Degree และ 
2.Hotel and Tourism Degree

ทั้งนี้ อาจารย์พรพิสุทธิ์ อธิการบดี ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือฯ กับ Mr. Paul Manuel, Managing Director of Inspired Learning, Orient Trust Co., Ltd. ในการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่นักศึกษาพม่าที่มีความสามารถ เพื่อให้มีโอกาสศึกษาต่อในสาขาวิชาที่จะสามารถพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาประเทศต่อไป จึงนำร่องให้ทุนการศึกษาทั้งสองสาขาวิชาดังกล่าวของวิทยาลัย จำนวน 10 ทุน โดยมีคณะผู้บริหารของวิทยาลัยฯ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมมีเลีย กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560

blogimg1
                วทส. นำนวัตกรรม 6 ชิ้น เข้าร่วมงาน IP Fair 2017 งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา
กิจกรรมเมื่อ :: 2017-05-05

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560
    เวลา 10.00-20.00 น.
    คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม หรือ STC นำนวัตกรรม 6 ชิ้น เข้าร่วมงาน IP Fair 2017 งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา โดย นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้เกรียติเยี่ยมชมบูธ
    นอกจากนี้ ยังมีสื่อมวลชน และผู้ประกอบการ ให้ความสนใจในนวัตกรรมของ STC เข้ามาเยี่ยมชมและสัมภาษณ์

blogimg1
                การปฐมนิเทศนักศึกษากัมพูชาในทุนโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา
กิจกรรมเมื่อ :: 2017-05-02

วัน อังคาร ที่ 2 พฤษภาคม 2560
เวลา 10.00 น.
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้มีการปฐมนิเทศนักศึกษากัมพูชาในทุนโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

blogimg1
                STC-1 เข้าร่วมงานแถลงข่าวจัดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP FAIR 2017)
กิจกรรมเมื่อ :: 2017-04-25

วันจันทร์ ที่ 24 เมษายน 2560
เวลา 14.00 - 16.00 น.
คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม นำโดย ดร.ฐกฤต ปานขลิบ คณบดีคณะเทคโนโลยี และผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ได้นำนวัตกรรมถุงมืออัจฉริยะ และรถพลังงานแสงอาทิตย์ STC-1 เข้าร่วมงานแถลงข่าวจัดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP FAIR 2017)
ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยได้รับเกียรติจากนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา และข้าราชการผู้ใหญ่ ร่วมถ่ายภาพกับรถพลังงานแสงอาทิตย์ STC-1

blogimg1
                โครงการสืบสานประเพณีไทย สงกรานต์ ประจำปี 2560
กิจกรรมเมื่อ :: 2017-04-12

วันพุธที่ 12 เมษายน 2560
เวลา 9.00 - 14.00 น.
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีไทย "สงกรานต์" ประจำปี 2560
โดยมี ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน นายกสภาวิทยาลัย และ อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดี เป็นประธานในพิธีทำบุญวันสงกรานต์ และ พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่
ณ ลานอาคารนิทรรศการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
 

blogimg1
                โครงการ รับน้องปลูกป่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรมเมื่อ :: 2017-04-09

วัน ศุกร์ ที่ 7 เมษายน 2560 

เวลา 08.30 - 15.00 น

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้มี โครงการ รับน้องปลูกป่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2559 

ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก เฉลิมพระเกียรติ 79 พรรษามหาราชินี


 

blogimg1
                พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรมเมื่อ :: 2017-04-03

วัน อาทิตย์ ที่ 2 เมษายน 2560
เวลา 08.00 น.
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้มี พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม